Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczania eutrofizacji wód powierzchniowych
KSOW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


„Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczania eutrofizacji wód powierzchniowych”


Partner KSOW:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, adres: al. Mickiewicza, NIP 6750002118, REGON 000001815.

 

Termin realizowanej operacji;
Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2022 r. i kończy się w dniu 31 października 2023 r., przy czym:

  • realizacja I etapu operacji trwa od dnia 01 lipca 2022 r. do dnia 31.10.2022 r.;
  • realizacja II etapu operacji trwa od dnia 01.11.2022 r. do dnia 31.05.2023 r.;
realizacja III etapu operacji trwa od dnia 01.06.2023 r. do dnia 31.10.2023 r.

 

Kwota dofinansowania;
Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi 238 806,05 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześć 05/100 złotych), z czego:

  • 37 936,00 zł w 2022 r.;
  • 200 870,05 zł w 2023 r.

 

Cel operacji;
Głównym celem operacji jest określenie czynników, jakie wpływają na niedostateczny poziom stosowania przez rolników nawozów wapniowych w uprawach rolnych.


Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr. inż Paweł Nicia