Seminarium
KSOW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Szanowni Państwo

Wdrażanie koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu wymaga poszukiwania rozwiązań agrotechnicznych umożliwiających uzyskiwanie wysokich plonów przy jednoczesnym ograniczaniu ilości stosowanych środków produkcji pochodzenia przemysłowego, takich jak nawozy sztuczne czy środki ochrony roślin. Na znacznej części powierzchni Polski dominują gleby o niskim pH (gleby kwaśne i bardzo kwaśne), co zmniejsza efektywność wykorzystania składników pokarmowych dostarczanych roślinom w ramach nawożenia mineralnego i zwiększa koszty produkcji. Dla poprawy tej sytuacji niezbędne jest uregulowanie odczynu gleb poprzez systematyczne ich wapnowanie. Ilość zastosowanych nawozów odkwaszających i częstotliwość ich stosowania są zróżnicowane w skali kraju i na ogół niewystarczające w stosunku do potrzeb. Podjęte przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie badania miały na celu poszukiwanie odpowiedzi na kluczowe w tym zakresie pytania:

  • jakie czynniki powodują, iż obecny poziom wapnowania gleb nie jest wystarczający?
  • jaki jest obecnie poziom wiedzy wśród rolników i pracowników instytucji okołorolniczych na temat efektów wapnowania gleb?
  • czy znane są rolnikom i pracownikom instytucji okołorolniczych programy wspierające wapnowanie gleb?
  • jakie są czynniki, wskutek których rolnicy nie wykorzystują w satysfakcjonującym stopniu programu wsparcia wapnowania gleb?
  • w jaki sposób na przyszłość gospodarstw rolnych wpłynie realizacja założeń koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu?

Przeprowadzone badania terenowe i modelowe, jak również obszerne studia literatury, założeń Wspólnej Polityki Rolnej oraz stosowanych rozwiązań w krajowej polityce rolnej pozwoliły autorom zaproponować rozwiązania sprzyjające zwiększeniu poziomu nawożenia odkwaszającego gleb w Polsce.


Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium online podsumowującym projekt badawczy, które odbędzie się 28 września 2023 r. (godz. 10.00):
„Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczania eutrofizacji wód powierzchniowych”

Bardzo prosimy o rejestrację chęci udziału w seminarium za pośrednictwem strony

Z poważaniem kierownik projektu

dr inż. Paweł Nicia, prof. URK
tel.: 503 115 756


Program seminarium

 


  Program seminarium
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Komitet Organizacyjny seminarium

 

 


 

Prezentacje

  0. Powitanie - wstęp Paweł Nicia
  1. Istota i znaczenie nawożenia - Paweł Zadrozny, Paweł Nicia
  2. Efektywność ekonomiczna nawożenia gleb – Tomasz Wojewodzic
  3. Wpływ nawożenia gleb na eutrofizację wód - Tomasz Kowalik, Jacek Pijanowski
  4. Zużycie nawozów w Polsce - Łukasz Paluch
  5. Przegląd dotychczasowych instrumentów wspierających regenerację środowiskową gleb - Aleksandra Płonka
  6. Wykorzystanie cyfrowych map glebowo-rolniczych .... - Jarosław Janus, Jacek Pijanowski
  7. Bariery nawożenia gleb nawozami odkwaszającymi w opiniach rolników i pracowników .... - Mariusz Dacko
  8. Efektywność ekonomiczna gospodarstw rolnych o różnym poziomie .... - Tomasz Wojewodzic, Mariusz Dacko
  9. Podsumowanie Paweł Nicia


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr. inż Paweł Nicia