o projekcie
KSOW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


W Polsce większość gleb wymaga systematycznego nawożenia nawozami wapniowymi. Brak lub bardzo niskie zainteresowanie ze strony rolników bezpłatnymi programami wapnowania gleb oraz nie stosowanie nawożenia gleb nawozami wapniowymi we własnym zakresie:

  • powoduje obniżenie ilości i jakości plonów,
  • wpływa negatywnie na wykorzystanie nawożenia mikro- i makroelementami – nawozy mineralne w warunkach kwaśnego odczynu nie są odpowiednio wykorzystywane przez rośliny,
  • przyczynia się do ograniczenia zdolności sorpcyjnej gleby,
  • zmniejsza aktywność mikroorganizmów glebowych rozkładających resztki pożniwne, przyczyniając się do zubożenia w próchnicę uprawianych gleb,
  • ogranicza zdolność gleby do zatrzymywania mikro- i makroelementów wnoszonych do gleb z nawozami mineralnymi, powodując wymywanie tych składników do wód powierzchniowych i wód gruntowych,
  • zwiększa podatność gleby na procesy erozyjne.
Aby określić przyczyny braku wykorzystania nawozów wapniowych przez rolników, zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie reprezentujących Katedry Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Melioracji i Kształtowania Środowiska, Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii oraz Gleboznawstwa i Agrofizyki, przeprowadzi operację, która będzie odbywać się w trzech etapach.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr. inż Paweł Nicia